صفحه شخصی اکبر صمدبین   
 
نام و نام خانوادگی: اکبر صمدبین
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1391/02/15
 روزنوشت ها    
 

 کنترل ماکزیمم جابجایی طبقات بخش عمران

5


برای کنــترل دریفـــت در فاب خمــــشی بتــنی:

1- یک فایل ایجاد کرده و سختی تیرها و ستونها را 1.5 برابر کنید.

2- دوره تناوب سازه را در فایل جدید بخوانید.

3- بدون توجه به محدودیت 1.25 برابر دوره تناوب تجربی، نیروهای زلزله (EX, EY, EXP,EXN, EYP, EYN) مجددا با دوره تناوب جدید محاسبه نمایید.

4- مجددا سختی تیرها و ستونها را کاهش داده (0.7 و 0.35) و نیروی های زلزله محاسبه شده در گام قبلی را به سازه وارد کرده و جابجایی را کنترل نمایید.

سه شنبه 24 دی 1392 ساعت 07:05  
 نظرات    
 
مهدی تارک 17:45 سه شنبه 24 دی 1392
0
 مهدی تارک
ببخشیید اگه امکان داره بصورت مفهومی بیشتر توضیح دهید
نیما محسون 02:00 چهارشنبه 25 دی 1392
0
 نیما محسون
توضیح تکمیلی در خصوص کنترل دریفت طبقات در ساختمانهای بتنی و فلزی:
در آئین نامه 2800 ویرایش سوم، تبصره ای در بخش کنترل دریفت آئین نامه عنوان میکند(بند ارفاقی) میتوان دریفت طبقات را تحت نیروهائی انجام داد که بر اساس زمان تناوب اصلی بدون محدودیت تبصره 1 بند 2-3-6 (صفحه 36) بدست آمده است، یعنی همان (تجربی1.25T) میباشد. اما آئین نامه اجازه میدهد در صورتیکه یک طرف سازه در زمان کنترل دریفت ها جواب ندهد، میتوانیم یک فایل Save As تهیه کرده و اینبار با T Dyn نیروها را کنترل کرده و اعضاء را طراحی کنیم.
در روابط داشتیم:
T=min(T Dyn , 1.25T tajrobi اصلاحی
نحوه گرفتن پریود دینامیک (T Dyn) از برنامه:
T=2π√m/kپریود
با بالا رفتن پریود، نیروها کاهش می یابند، لذا برای اصلاح سختی در فایل کپی ابتدا ضریب سختی ستونها را 1 و ضریب سختی تیرها را 0.5 جایگزین کرده و با این شرایط سازه تحلیل و T واقعی از برنامه خوانده میشود و با این T نیروها بدست می آید. این موضوع فقط در ساختمانهای بتنی بوده و موضوع تبصره 2 بند 2-3-6 (صفحه 21) آئین نامه 2800 میباشد.
یعنی سازه ای که دریفت آن در پایان کار طراحی جواب نمیدهد را میتوان با استفاده از T Dyn و محاسبه C در روش UC و محاسبه Iubc در روش UBC94 سازه را تحلیل و طراحی و سپس دریفت ها را با دریفت های مجاز کنترل نموده که این کنترل توام با تغییر نمره اعضاء تیر و ستون میسر خواهد شد.