صفحه شخصی اکبر صمدبین   
 
نام و نام خانوادگی: اکبر صمدبین
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1391/02/15
 روزنوشت ها    
 

 بتن کرمو بخش عمران

2

کرمو شدن بتن به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله نحوه متراکم کردن آن، تراکم آرماتورها و فاصله آنها از هم (که بتن بتواند رد شود)، میزان روانی بتن، اگر ابعاد ستون کوچک و تراکم آرماتور در آن بالا باشد، در متراکم کردن آن و جا دادن مناسب بتن باید دقت بیشتری به عمل آید. ولی این به این معنی نیست که طراحان ستونهای کوچک طرح ندهند. بلکه به این معنی است که در موقع اجرا باید دقت بیشتری به عمل آید.

دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ساعت 15:11  
 نظرات